Να δοκιμάσεις νέες στρατηγικές και ιδέες για τη βέλτιστη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού