Το μοντέλο υποστήριξης

dgounari 6 Ιουνίου, 2019

Το μοντέλο υποστήριξης που εφαρμόζω στηρίζεται στις αρχές της Θετικής Ψυχολογίας ενθαρρύνοντας τη βελτίωση των προσωπικών ικανοτήτων, της αυτόνομης μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης.  Ο γονιός αφιερώνει χρόνο  σε μία διαδικασία εξερεύνησης των δυνατοτήτων του, αποκτά επιλογές και επιλέγει το ποιος γονιός θέλει να είναι.  Πρόκειται για τη μέθοδο της καταξιωτικής διερεύνησης (Appreciative Inquiry) ή οποία αποτελεί μία έρευνα για τις ικανότητες και τις δυνατότητες των ατόμων με στόχο αυτές να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των στόχων τους. Μέσω της μεθόδου εστιάζουμε στις εμπειρίες των ανθρώπων που συνδέονται με τις δυνάμεις και τις ικανότητές τους.

H  καταξιωτική προσέγγιση έχει αναπτυχθεί τα τελευταία τριάντα χρόνια και αξιοποιεί τις θεωρητικές παραδοχές του κοινωνικού κονστρουξιονισμού. Η προσέγγιση περιγράφει μια νέα μεθοδολογία για την ανάπτυξη των ανθρώπινων συστημάτων εστιάζοντας στις ικανότητες, δυνάμεις και αξίες του ατόμου / ομάδας.  Εργαλείο της καταξιωτικής προσέγγισης είναι το διεθνώς γνωστό Appreciative Inquiry / AI (καταξιωτική διερεύνηση) (Cooperider & Srivastva, Appreciative Inquiry in Organizational life, 1987)

Επιπλέον, το μοντέλο υποστήριξης του parent coaching στηρίζεται στις αρχές της θεωρίας των ανοιχτών ζωντανών συστημάτων (Bertanlanffy 1950, 1959, Miller 1965). H οικογένεια είναι ένα ζωντανό ψυχοκοινωνικό σύστημα που αλληλοεπιδρά αδιάλειπτα με το εξωτερικό περιβάλλον. Τέλος, το PCI parent coaching στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και έρευνες, προωθώντας μια γονεϊκότητα που θα βρίσκεται σε αρμονία με τις γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών.