Τι είναι parent coaching

dgounari 6 Ιουνίου, 2019

To parent coaching είναι μια διαδικασία υποστήριξης και ενδυνάμωσης του γονέα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σε αυτόν το τόσο σπουδαίο και σημαντικό ρόλο. Ο coach λειτουργεί υποστηρικτικά σε μια διαδικασία αυτοπαρατήρησης του γονιού, αναδεικνύοντας τα δυνατά του σημεία και προτείνοντας νέες στρατηγικές ώστε να πετύχει τους στόχους του. Με αυτό τον τρόπο, ο γονιός δοκιμάζει ιδέες, ενδυναμώνει τις θετικές του ποιότητες και διαμορφώνει το παρόν που θέλει για τη σχέση του με τα παιδιά του.

 

Η πρακτική του Parent Coaching αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε από το Parent Coaching Institute το 2000 και από τότε εφαρμόζεται παγκοσμίως ως ένας αποτελεσματικός τρόπος να βοηθηθούν γονείς με στόχο να βρουν πρακτικές και μακροπρόθεσμες λύσεις στις προκλήσεις της γονεϊκότητας