Ομάδες γονέων/ Parent group coaching

Αισθάνεσαι πιο δημιουργικό το μοίρασμα με φίλους – ες που έχουν ανάλογες προκλήσεις ή με γονείς που δεν έχεις γνωρίσει;

Ενδυνάμωση και υποστήριξη γονέων μέσω ομαδικών συνεδριών σε group max. 6 ατόμων. Η δυναμική της ομάδας δημιουργεί χώρο στο μοίρασμα των προκλήσεων, αναδιατύπωση προβληματισμών και ανανεώνει τις γονεϊκές στρατηγικές. Μπορείς να οργανώσεις και συ μία ομάδα από 3 έως 6 άτομα με κοινές προκλήσεις και να με καλέσεις να οργανώσουμε τις συναντήσεις μας.