Τι είναι το parent coaching;

To parent coaching είναι μια διαδικασία υποστήριξης και ενδυνάμωσης του γονέα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σε αυτόν το τόσο σπουδαίο και σημαντικό ρόλο. Ο coach λειτουργεί υποστηρικτικά σε μια διαδικασία αυτοπαρατήρησης του γονιού, αναδεικνύοντας τα δυνατά του σημεία και προτείνοντας νέες στρατηγικές ώστε να πετύχει τους στόχους του. Με αυτό τον τρόπο, ο γονιός δοκιμάζει ιδέες, ενδυναμώνει τις θετικές του ποιότητες και διαμορφώνει το παρόν που θέλει για τη σχέση του με τα παιδιά του.
Το μοντέλο υποστήριξης που εφαρμόζω στηρίζεται στις αρχές της Θετικής Ψυχολογίας ενθαρρύνοντας τη βελτίωση των προσωπικών ικανοτήτων, της αυτόνομης μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης. Ο γονιός αφιερώνει χρόνο σε μία διαδικασία εξερεύνησης των δυνατοτήτων του, αποκτά επιλογές και επιλέγει το ποιος γονιός θέλει να είναι. Πρόκειται για μέθοδο της καταξιωτικής διερεύνησης (Appreciative Inquiry) ή οποία αποτελεί μία έρευνα για ικανότητες και τις δυνατότητες των ατόμων με στόχο αυτές να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των στόχων τους. Μέσω της μεθόδου εστιάζουμε στις εμπειρίες των ανθρώπων που συνδέονται με τις δυνάμεις και τις ικανότητές τους.
Η πρακτική του Parent Coaching αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε από το Parent Coaching Institute το 2000 και από τότε εφαρμόζεται παγκοσμίως ως ένας αποτελεσματικός τρόπος να βοηθηθούν γονείς με στόχο να βρουν πρακτικές και μακροπρόθεσμες λύσεις στις προκλήσεις της γονεικότητας.

Cooperider & Srivastva, Appreciative Inquiry in Organizational life 1987. H Καταξιωτική προσέγγιση έχει αναπτυχθεί τα τελευταία τριάντα χρόνια και αξιοποιεί τις
Θεωρητικές παραδοχές της κοινωνικής κατασκευής της πραγματικότητας. Η Καταξιωτική προσέγγιση περιγράφει μια νέα μεθοδολογία για την ανάπτυξη των ανθρώπινων συστημάτων, εστιάζοντας στα
θετικά στοιχεία που υπάρχουν. Εργαλείο της Καταξιωτικής προσέγγισης είναι το διεθνώς γνωστό Appreciative Inquiry / AI (καταξιωτική διερεύνηση).