Προσδοκάς να έχει μια σχέση εμπιστοσύνης, αγάπης και υποστήριξης μαζί του;